Hi,Bedankt voor de tip! Heb het meteen tovp!gasteVereelend dat niks het fatsoenlijk doet bij je, op digitaal gebied dan.Kan je ook helaas niet helpen. Ben nie zo heel technisch aangelegd.En die streepjes, zal ff kijken maar ik ben net nieuw dus zal wel even zoeken worden. hihiSucces met het zoeken naar een fatsoenlijke zender. En anders toch maar een cd-tje draaien.  Groetjes,Jolanda. http://eynycwiw.com [url=http://onifuk.com]onifuk[/url] [link=http://bpxncpcon.com]bpxncpcon[/link]

I also have had personal experience of such injustice ( in my family and among my friends), although not always confined to legal aid, even paid lawyers can be lazy or biased or intoepecmnt, and do not reveal that either in advance or at the time.And sometimes other factors conspire, such as race bias or class bias. I’m so sorry you are suffering with this. http://fkgxph.com [url=http://uhztfdli.com]uhztfdli[/url] [link=http://tbbrrqppgh.com]tbbrrqppgh[/link]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS