Tweet ̃Gg[͂ĂȃubN}[Nɒlj Yahoo!ubN}[Nɓo^

Ihania yl¤lttysvieraiÃa teillä. On se mukava kun on reippaita sukulaisia, jotka jaksavat reissata.Minä olen odottanut toista vuotta kylään siskoa Jyväskylästä. Ei vaan ole päässyt tulemaan "kun ne junat ei kulje".
トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2016-04-25 (月) 06:04:36 (906d)