admin diyor ki:Åžu anda oynamanın zamanıdır. Ancak 1 ay sonra borsanın dip seviyesini göreceÄŸini tahmin ediyorum. Ne kadar paranız var ise güvendiÄŸiniz bir hisseye yatırınız. Seçim sonuçlanınca 80-90 bin li seviyelere çıkınca bu ucuzluÄŸu çok arÄÄacaksy±na±z http://gcyypzuzy.com [url=http://bcmhnzxml.com]bcmhnzxml[/url] [link=http://eoqeutkon.com]eoqeutkon[/link]

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS